Podmenky spracovania osobných údajov

Vážený návštevník, sme veľmi radi, že sa zaujímate o naše stránky. Oboznámte sa, prosím, s podmienkami spracovania osobných údajov. Pomôže nám to predísť prípadným nedorozumeniam a nejasnostiam.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., ďalej len prevádzkovateľ
Sídlo: Mýtna 15, 811 07  Bratislava
Štát: Slovenská republika
IČO: 35 745 274
DIČ: 2021406475
IČ DPH: SK 2021406475
Kontakt: [email protected]

Získavanie a spracovávanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje sa zaznamenajú jedine v prípade, že nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad vyplnením prihlasovacieho formulára do súťaže alebo prihlásením sa na odber newslettera a vyjadrením Vášho súhlasu s ich spracovaním. Týmto súhlasom nám umožňujete spracovať Vaše osobné údaje, za účelom, ktorý je osobitý pre nasledujúce prípady:

A: Účasť v súťaži

V prípade, že sa zúčastňujete niektorej z našich súťaží, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom kontaktovania a odoslania výhry. Osobné údaje spracúvame tiež za účelom demografického vyhodnotenia účasti v súťažiach, na základe čoho môžeme v budúcnosti tvoriť kvalitnejšie a relevantnejšie súťaže. Jedná sa najmä o osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa bydliska a emailová
adresa.

Demografické vyhodnocovanie súťaží uskutočňujeme po dobu neurčitú, teda aj Váš súhlas udeľujete na dobu neurčitú. Máte však právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Viac o možnosti odvolania Vášho súhlasu sa dočítate nižšie, v časti „Odvolanie súhlasu“.

B: Prihlásenie sa na odber noviniek

V prípade, že v rámci prihlasovania sa do súťaže uvediete tiež súhlas so zasielaním informácií o súťažiach a novinkách prevádzkovatela a partnerov, tak sú vaše osobné údaje spracúvané za účelom vyhodnocovania a presnejšieho cielenia obsahu, ktorý by Vás mohol zaujímať. Tieto údaje sú tiež spracúvané za účelom personalizácie, teda napríklad za účelom pridania oslovenia s Vašim menom do e-mailu/e-mailov, ktoré Vám odošleme.

Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný. Viac o možnosti odvolania Vášho súhlasu sa dočítate nižšie, v časti „Odvolanie súhlasu“.

C: Prihlásenie sa na odber spravodajského newslettra

Ak sa prihlasujete na odber spravodajského newslettra, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom efektívnejšieho cielenia spravodajského obsahu. Na základe Vášho pohlavia, veku, regiónu alebo Vašich záujmov, sa budeme snažiť vyberať pre Vás čo najrelevantnejší obsah spravodajského newslettra.

Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný. Viac o možnosti odvolania Vášho súhlasu sa dočítate nižšie, v časti „Odvolanie súhlasu“.

Zaznamenávanie IP adresy

Keď navštívite niektorú z webových stránok prevádzkovatela, zaznamenajú naše webové servery IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb prípadne ju máte vo vlastníctve. IP adresu zaznamenávame najmä z dôvodu potenciálnej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní. V prípade účasti v súťaži IP adresu zaznamenávame tiež za účelom možnosti odfiltrovania podvodného hlasovania. IP adresu ukladáme na dobu neurčitú.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ plne rešpektuje dôverný charakter Vašich údajov, ktoré vypĺňate na týchto stránkach. Údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Tieto údaje sa ukladajú do databázy s prísnym zabezpečením proti zneužitiu. V prípade, že Vám budeme odosielať nejaký e-mail, tak budú Vaše osobné údaje poskytnuté našej partnerskej firme, ktorá nám zabezpečuje hromadné rozosielanie mailov.

Vychádzajúc z rámcovej zmluvy, partnerská firma nemôže Vaše osobné údaje použiť na žiadne účely, ktoré nesúvisia s realizáciou kampaní prevádzkovatela. Iným tretím stranám Vaše osobné údaje nebudú poskytované. Výnimkou sú iba zákonom stanovené prípady, napríklad pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní. Odvolanie súhlasu Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a prevádzkovateľ má povinnosť Vaše rozhodnutie rešpektovať a bezodkladne Vaše osobné údaje z databázy odstrániť. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu noviniek či obchodných oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu. Žiadosť o zrušenie Vášho súhlasu tiež môžete poslať elektronickou formou na túto e-mailovú adresu: [email protected]

V prípade, že žiadate o zrušenie súhlasu pre e-mailovú adresu, z ktorej nám píšete, stačí do žiadosti uviesť, že žiadate o zrušenie súhlasu pre túto e-mailovú adresu. Z našej databázy bezodkladne odstránime okrem danej e-mailovej adresy aj všetky osobné údaje s touto adresou spojené. V prípade, že žiadate o zrušenie súhlasu pre inú e-mailovú adresu ako tú, z ktorej nám píšete, zašleme na danú adresu e-mail, v ktorom Vašu žiadosť musíte potvrdiť. Po potvrdení budú z našej databázy odstránené všetky záznamy spojené s touto adresou.

V prípade, že žiadate o zrušenie súhlasu so spracovaním iba iných osobných údajov, ako je emailová adresa, uveďte jednoznačne svoju identitu a zoznam osobných údajov, pre ktoré chcete súhlas so spracovaním zrušiť. Z našej databázy budú následne tieto údaje odstránené.

Ďalšie práva dotknutej osoby

Okrem odvolania súhlasu môžete tiež na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

  • Potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.